<<< VISSZA A FŐOLDALRA <<<

 

ÁLTALÁNOS SZERZODÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)


1. Általános rendelkezések


1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Mikro-Mega Kft. (székhely: 9021 Győr Bisinger sétány 2. 1/1.), mint a Villa Gracia (8313 Balatongyörök Kossuth u.23-25.) üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetíto) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetíto közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerzodés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerzodés értékű.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételérol szóló Szerzodés meghatározott idotartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott idotartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő elott megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének a Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.


3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják útlevelük, személyi igazolványuk vagy vezetői engedélyük segítségével korra és nemre való tekintet nélkül. Az adatkezelés alapja jogi kötelezettség teljesítése, melynek forrása a 2016. évi CLVI törvény, mely szerint a szállásadó köteles bizonyos személyes adatokat gyűjteni és azokat továbbítani az állam által előírt kártyaolvasó eszköz használatával.

Az adatkezelésnél az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése a cél.

Az adatkezelés az itt felsorolt adatokra vonatkozik:

•  családi és utónév

•  születési családi és utónév

•  születési hely és idő

•  a vendég neme

•  állampolgársága

•  anyja születési családi és utóneve

•  a személyazonosításra alkalmas okmány vagy úti okmány azonosító adatai

•  szálláshely-szolgáltatás címe

•  a szálláshely igénybevételének kezdőés várható, valamint tényleges befejező idopontja

Amennyiben az okmánybeolvasás valamilyen oknál fogva meghiúsul, úgy a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a személyi adatokat a szálláshelykezelo szoftverben. A személyes okmányról a szolgáltató fényképet készít amit kizárólag adatközvetítés céljára használhat fel, GDPR védelme alatt.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja, mivel a vonatkozó jogszabályok alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

A VIZA rendszer számára történő adatrögzítésben és adattovábbításban a szálláshely-szolgáltató a vendég személyes adatainak adatkezelője, a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint turisztikai tárhelyszolgáltató (MTÜ) pedig a szálláshely szolgáltató adatfeldolgozója.

Amennyiben a vendég a szálláshely elfoglalásakor a személyazonossága igazolásától eláll, vagy megtagadja, úgy a szolgáltató a vendég által már előre befizetett szállásdíjat vagy eloleget nem köteles visszatéríteni.

Az adatok kezelésével kapcsolatosan egyebekben a társaság általános adatvédelmi rendelkezései alkalmazandók.

A panzióban bejelentés nélkül senki sem lakhat. A panzió szolgáltatásait csak fizetővendégei vehetik igénybe.

 


3.8. A Szerzodés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt, vagy névvel ellátott, írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni. Korábbi érkezésnél sajnos nem áll módunkban biztosítani a szálláshely elfoglalását.

4.2 . A Szolgáltatónak, abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti érkezési napot követő napon délig, úgy joga van arra, hogy visszalépjen a szerzodéstől , kivéve, ha késobbi érkezési idopont került kikötésre.

4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésobb a következo nap 12:00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.
4.5. Az érkezést és az utazást a szolgáltató mindig próbálja rugalmasan kezelni a panzió foglaltságának függvényében, a vendég külön kérésére. Amennyiben a vendég a korai érkezést és késői kijelentkezést külön nem igényli, úgy a szállásadónak joga van térítés ellenében biztosítani a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetoségét. A vendég a korai bejelentkezést 13:00-t megelőzően, késoi kijelentkezés díját a szállásadó 11:00-tól óránként 4.000.-Ft-tal terhelheti meg, duán 12:00-t követoen pedig teljes szoba éjszaka árában határozhatja meg, amennyiben a vendég külön nem kommunikálja le utazási szándékát a szállásadóval. Amennyiben a vendégnek az érkezést, és a távozást illetően külön kérése van, úgy kérjük ezen szándékát az érkezését megelőző napon jelezze recepciónk felé, vagy írásos e-mailben.5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató elozetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató elozetesen nem járult hozzá, továbbá késobbi kijelentkezési idopontban sem történt megegyezés, úgy a Szolgáltató jogosult óránként 4.000.-Ft késedelmi díjat, 12:00-t követoen pedig a mindenkori szoba éjszaka árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejuleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszunik.

6. Árak

6.1. Aktuális árainkról tájékoztatást a www.villagracia.hu weboldalon és a recepción találnak. Áraink tájékoztató jelleguek, és a változtatásuk jogát fenntartjuk.


6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait elozetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja, melyeket weboldalán közli (www.villagracia.hu). Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

A Szolgáltató legjobb ár garanciát alkalmaz. A garancia érvényesítésének alapfeltétele, hogy a panzió hivatalos weboldalán feltüntetett e-mailek egyikérol visszaigazolt szobafoglalással kell rendelkezni. A kedvezobb ár ugyanazon foglalási feltételek mellett érvényes, mint a panzió által visszaigazolt. Ezen feltételek a következoek:

• Villa Grácia Balatongyörök panzióra érvényes
• A foglalásban szereplo érkezési és utazási idopont megegyezik
• Azonos a vendéglétszám és a vendégek kora
• Egyforma a szobatípus és a szobák száma
• Az egyéb megrendelt szolgáltatások mennyisége és tartalma között nincs különbség

Az árgarancia az alábbi ártípusokra nem vonatkozik:

• Nem nyilvános felületen elérheto árak esetén
• Aukciós weboldalakon elérheto árak esetén
• Bármely partner által adott huségpontok felhasználása esetén

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése elott a szálloda recepcióján.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell külön megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, elozetes értesítés mellett, áthárítja a Szerzodo félre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán, facebook oldalán, illetve a Szolgáltató által szerzodött utaztatási partnerek által (szallas.hu, booking.com) kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerzodésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Pótágy kedvezmények

8.1. A pótágy díját a mindenkori árlistánk szerint határozzuk meg. Az árakat a www.villagracia.hu-n és a recepción is a vendégek rendelkezésére bocsájtjuk.

Gyermekek részére - a szülokkel közös szobában történo elhelyezés esetén - az alábbi pótágy kedvezményeket biztosítjuk:
- 0 - 3 éves korig 100% kedvezmény

8.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetoség.

8.3. Pótágy igényt a szolgáltatóval elozetesen, a foglalással egy idoben egyeztetni szükséges.

9. Eloleg fizetés, lemondási feltételek

9.1. Amennyiben a Szolgáltató és Szerzodo fél között külön megállapodás nem született, úgy a szerzodés létrejöttéhez és a foglalás érvényesítéséhez a foglalási érték 30%-ának átutalása szükséges az ajánlattételben meghatározott feltételek szerint.

Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következok:
- a visszaigazolt érkezés napját megelozo 30 napig a vendég ingyenesen lemondhatja foglalását. A szolgáltató a vendég számára visszaigazolt érkezés napját megelozo 29. naptól az eloleg 100%-át tartja vissza bánatpénzként

- a visszaigazolt érkezés napját megelozo 24 órán belüli elállás, no show esetén a kötbér összege pedig a foglalási összeg 100%-a.
Amennyiben a Szerzodo fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerzodo fél/Megrendelo köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelo nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

9.2. Ha a Szerzodo fél a szállás szolgáltatások igénybevételét elolegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondást nem küldött), a Szolgáltató a Szerzodésben meghatározott mértéku megfizetett eloleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerzodo fél részére az érkezési napot követo nap 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követoen a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszunik.

9.3. Ha a Szerzodo fél a szállás szolgáltatások igénybevételét elolegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerzodésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi ido szerint 18:00 órát követoen megszunik.

10. Lemondási feltételek csoportok, rendezvények esetén szállás tekintetében

10.1. A Megrendelo díjmentesen mondhatja le a szolgáltatást az érkezés elotti 30. napig.

10.2. Amennyiben a Szolgáltató és Szerzodo fél között külön megállapodás nem született, úgy a szerzodés létrejöttéhez és a foglalás érvényesítéséhez a foglalási érték 30%-ának átutalása szükséges az ajánlattételben meghatározott feltételek szerint.

Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következok:
- a visszaigazolt érkezés napját megelozo 30 napig a csoport ingyenesen lemondhatja foglalását. A szolgáltató a vendég számára visszaigazolt érkezés napját megelozo 29 naptól az eloleg 100%-át tartja vissza bánatpénzként.
Az írásos lemondásnak a megjelölt idopontig a panzióhoz meg kell érkeznie.

10.3. Amennyiben a csoport a jelzett napon nem érkezik meg, és nem utolérheto, lemondás sem történt, úgy a panzió a jegyzett érkezés másnapján a szobát /szobákat- ha a Megrendelo másként nem intézkedik - a megrendelés hátralévo idotartamára kiadhatja és ezt közölni tartozik a Megrendelovel.


11. A szerzodés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszunése


11.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerzodést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
- a Vendég nem rendeltetésszeruén használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
- a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató elozetesen nem járult hozzá;
- a Vendég a szálláshely és wellness részleg biztonságával, rendjével, a szálláshely alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegeto, sérto, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
- a Vendég fertozo betegségben szenved;
- a Szerzodo fél nem teljesíti a Szerzodésben meghatározott elolegfizetési kötelezettségét a meghatározott idopontig;

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerzodés „vis major” okokból nem teljesül, a szerzodés megszunik


12. Fizetés módja, garancia

12.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizetheto a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP-kártyával, megérkezést elozoen átutalással.

12.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja elott a szálláshely bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a panzió bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezeto pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

12.3. Az egyéni szobafoglalás a szálláshely bankintézetéhez átutalt elolegfizetéssel lehetséges.

12.4. Egyéb fizetési módok a helyszínen: OTP, MKB, K&H Széchenyi Pihenokártya, a panzió által kiállított voucherek.

12.5. A Villa Grácia Balatongyörök a VISA, VISA Electron, MasterCard VPAy, Maestro, American Express, Union Pay és JCB típusú kártyákat fogadja el.

12.6. Az Általános Szerzodési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendo díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegrol elektronikus számlát állít ki és azt e-mail útján küldi meg.

A befizetett/befizetendo összegekrol a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail útján történo foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul.

Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevo” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követoen azonban a módosítás már nem lehetséges.

A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.

Bár a Vendégnek lehetosége van a foglalás pénznemétol eltéro pénznemben fizetni, a számlát a kifizetés pénznemében állítjuk ki.

Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni. Ugyanakkor a foglalásokon végzett késobbi módosításokat (pl. további szolgáltatások vásárlását) külön számlázzuk.

Ha bármilyen hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevoként megjelölt személy/cég küldjön elektronikus levelet a következo címre: info@villagracia.hu

Célunk, hogy a jelzett észrevételt a bejelentéstol számított 15 napon belül kezeljük és visszajelezzünk Önnek.

A Szolgáltató által kiállított eredeti elektronikus számla a foglalásban megjelölt személy/cég részére megküldött e-mailhez csatolt PDF-fájl A vonatkozó magyar jogszabályoknak (jelenleg ez a 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, a 2000. évi C törvény a számvitelrol, valamint a 46/2007. PM rendelet) megfeleloen a társaságok jogosultak számláikat elektronikus formában kibocsátani.

Az elektronikus számla egy speciális formátumú fájl, amely tartalmazza a Szolgáltató által kibocsátott hagyományos számla képét egy PDF-dokumentum formájában (amely teljesíti a 2007. évi CXXVII. áfatörvény által eloírt magyar számlaformátum követelményeit), valamint (a PDF-fájlon belül) az elektronikus aláírását és idobélyegét a fent hivatkozott magyar jogszabályok eloírásainak megfeleloen.

Az aláírás a Szolgáltató nevében készül, és minden szükséges információt tartalmaz, amelynek birtokában a számla érvényessége ellenorizheto.

Amennyiben a számlát könyvelési bizonylatként használják, úgy a számla befogadója az elektronikus számlát köteles elektronikus formában tárolni (a nyomtatott számlákhoz hasonlóan).

Az elektronikus számla eredetének és hitelességének a megtekintéséhez és ellenorzéséhez az Adobe Reader 8-as vagy frissebb verziójú programját kell telepíteni a számítógépre.

13. Elhelyezési garancia

13.1. Amennyiben a Szolgáltató panziója a Szerzodésben szereplo szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezésérol haladéktalanul gondoskodni.

13.2. A Szolgáltató köteles a szerzodésben szereplo szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött idotartamra – vagy az akadályoztatás megszuntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesíto szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

13.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesíto szálláslehetoséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerzodo fél nem élhet.

14. A Vendég jogai

14.1. A szállás szolgáltatási szerzodés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül a Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelo nyitvatartási idoben.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás idotartama alatt. A Szolgáltató ezen idoszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzokönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetoségeken tehet:
Mikro-Mega Kft.
Villa Gracia 9022 Gyor
Bisinger sétány 2.
Tel: 06 30 719 1950
E-mail: info@villagracia.hu

15. A Vendég kötelességei

15.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidoig, vagy a szálláshely elfoglalásakor esedékes.

15.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése elott, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

15.3. A szállóvendégek gépjármuveikkel térítésmentesen parkolhatnak a szálloda elotti kamerával megfigyelt zárt parkolóban.


A parkolóban elhelyezett gépjármuvekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkezo bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévo bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármu ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelosségét kizárja. A szálloda a szobákban hagyott értéktárgyakért felelosséget nem vállal, használják a szobákban elhelyezett értékmegorzoket.

A parkolóban a KRESZ eloírásai szerint kell közlekedni.
.
15.4. A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyujto edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületbol bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

15.5. A szálláshely területén lévo eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját felelosségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelezo érvényu betartása mellett.

15.6. A nemdohányzók védelmérol szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a panzió zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban eloírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerutlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsérto magatartása miatt a panzió üzemeltetojét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemelteto fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsérto magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tole követelje.

Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 20.000 Ft díjat fizetni a szálloda üzemeltetoje részére, melyet a szálloda üzemeltetoje jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

15.7. Tuz esetén a vendégkártyán található számok egyikén kérjük az üzemeltetot/gondnokságot haladéktalanul értesíteni.

15.8. A szobákat és a panzió közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

15.9. A szállóvendég által hozott tuzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a panzió írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

15.10. A vendég gondoskodik arról, hogy a felelossége alá tartozó 14 év alatti (és feletti ) gyermek csak felnott felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató panziójában, különös tekintettel a wellness részlegben. A gyermek testi épségéért és a gyermek által okozott károkért a teljes felelosség a szülot terheli. A vendég mindazon károkért felelos, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kíséroje vagy a Vendég felelossége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

15.11. A Vendégnek az ot ért kárt azonnal jelentenie kell s a panzió felé rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendorségi jegyzokönyv felvételéhez/rendorségi eljáráshoz szükséges.

15.12. A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a panzió közös használatú területein (kivéve öltözok, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a panzióhoz közvetlenül tartozó külso területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi eloírások alapján törlésre kerülnek.

16. Állatok behozatala

16.1. Panziónkba állatokat nem lehet behozni. Kivételt képez ez alól a vakvezeto kutya, melyeket vendégeink díjmentesen hozhatnak panziónkba.

17. A Szolgáltató jogai

17.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerzodésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelessége

18.1. A szerzodés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes eloírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

19.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történo rögzítése.

19.3. A panzión belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követo idoszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belso tereiben történo zavaró hangereju televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévo hangos zenélést.


20. A Vendég betegsége, halála

20.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének idotartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

20.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetoleg a számlafizetoje részérol; az esetleges orvosi, elszállítási és eljárási költségek, az elhalálozást megelozoen igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

21. Az adatkezelés biztonsága

21.1. A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel.

21.2. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

21.3. A Szolgáltató a szerver üzemeltetoivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

21.4. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelo munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelo nem ad át.

21.5. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett elozetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

21.6. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereso hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

22. A Szolgáltató kártérítési felelossége

22.1. A Szolgáltató felelosséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetoleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

22.2. A Szolgáltató felelossége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eso elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

22.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a panzió területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelosséget nem vállal.

22.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelos, ha a dolgot megorzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelosséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

22.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszeru használatból eredo károkért.

22.6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelosség, ha a panzió wellness részlegnek rendkívüli vagy egészségügyi eloírások betartása miatt elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

23. Titoktartás

23.1. A Szolgáltató a Szerzodésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfeleloen eljárni.

24. Vis major

24.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tuz, árvíz, idojárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett egyik fél sem bír ellenorzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerzodésbol eredo kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

25. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

25.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló panzió található.

25.2. Valamennyi az elszállásolási szerzodésbol eredo vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

25.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

26. A honlapunk látogatóinak adatai


26.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére.

26.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

26.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelosséget a már törölt, de az internetes keresoprogramok közremuködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresooldal muködtetojének kell gondoskodni.


27. Adatvédelmi nyilatkozat

27.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerzodéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerzodés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a késobbiek során módosulhat.

 

Villa Gracia Balatongyörök képviseletében készítette:

Mikro-Mega Kft.

9021 Gyor, Bisinger sétány 2. 1/1.

 

<<< VISSZA A FŐOLDALRA <<<